Με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας, η Εταιρεία μας, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Οδικής Βοήθειας, εξασφαλίζοντας έτσι έναν άριστο συνδυασμό παροχής υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας με:

  • ΑΜΕΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
  • ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
  • ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
  • ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
  • ΦΙΛΙΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
  • ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
  • ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο