Με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας, η Εταιρεία μας, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Οδικής Βοήθειας, εξασφαλίζοντας έτσι έναν άριστο συνδυασμό παροχής υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας με: